نتایج القاح مصنوعی در ولایت پروان

نتایج القاح مصنوعی در ولایت پروان

نتایج القاح مصنوعی در ولایت پروان

پروژه انکشاف صنعت لبنیات در ولایت پروان، کابل و لوگر جهت اصلاح نسل حیوانات برنامه تلقیح مصنوعی زرعیه اسپرم منجمد را آغاز نموده است که خوشبختانه نتیجه خوبی را در قبال دارد.

گوساله های که از نتیجه القاح مصنوعی به دنیا آمده اند مورد ارزیابی قرار داده میشود. جهت ارزیابی لازمی دانسته میشود تا گوساله های یاد شده نمبر گذاری شوند. طی ماه جاری برنامه نمبر گذاری را در ولایت پروان ولسوالی بگرام و قریه ناصری کوتوالی رسمآ آغاز نمودیم. که در مرحله اول به تعداد 27 گوساله نمبر گذاری شد. نمبر گذاری رسمآ توسط مدیر عمومی مالداری و صحت حیوانی ولایت پروان محترم داکتر صاحب محمد عارف عقیل عملی گردید که ادامه انرا یک امر ضروی میدانیم. نمرات را که برای نشانی نمودن گوساله ها در نظر گرفته ایم شامل کود احصایوی ولایت، کود احصایوی ولسوالی مربوطه و نمبر حیوان میباشد. جهت تعقیب بعدی نتیجه القاح مصنوعی برای ثبت گوساله ها یک دیتابیس در نظر گرفته شده است، زمانیکه نمبر حیوان را شامل دیتابیس نمایم تمام مشخصات حیوان، قریه مربوطه، نام صاحب حیوان، نسل مادرحیوان، از اسپرم که جهت تلقیح حیوان استفاده شده است و امثال آنرا میتوانیم مطالعه نمایم. در ولایت پروان طی سال گذشته الی امروز در حدود 1000 حیوان تلقیح گردیده که نتایج خوبی را در قبال دارد. گوساله های که در ولسوالی بگرام قریه کوتوالی ناصری نمبر گذاری شده اند شامل 27 راس بودند که از جمله 20 راس آن مونث و 7 راس آن ها مذکر ثبت راجستر و دیتابیس پروژه گردیده است. این رقم نشان دهنده نتیجه خوب جهت انکشاف صنعت گاوداری و لبنیات در ساحات تحت پوشش برنامه میباشد.

/ Activity

Share the Post

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *